Vattenanalys av avlopps- och brunnsvatten

Acona kan i samarbete med Eurofins erbjuda analyser av avlopps- och brunnsvatten – till ett rabatterat pris. Analyspaketet för avloppsvatten innehåller de analyser av BOD, fosfor (P) och kväve (N) som kommunen har som krav på fastighetsägaren i sina tillståndshandlingar för avloppsanläggningar. 

Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bör man analysera sitt vatten vart tredje år. Du beställer provtagningsmaterial från oss på Acona och utför själv provtagningen enligt instruktioner. Klicka på länkar så finner du mer information och instruktioner gällande beställning av våra analyspaket.

Avloppsvatten

Brunnsvatten/dricksvatten
img

Boka uppstart