Ett brett utbud av tjänster relaterade till avloppsanläggningar

Acona har ett brett utbud av tjänster relaterade till avloppsanläggningar. Då service av minireningsverk är vårt huvudområde erbjuds detta i hela Sverige, medan övriga tjänster såsom besiktning, projektering och installation är under utveckling och för tillfället endast erbjuds i vårt närområde.

Service av minireningsverk

Med över 15 års erfarenhet i branschen och en kompetent och specialutbildad personal erbjuder vi service av minireningsverk på en mycket hög nivå. Acona har ett nära samarbete med tillverkarna av reningsverken, däribland Uponor, vad gäller utveckling, besiktning och service av minireningsverk. Servicen utförs av tekniker som nyttjar fullt utrustade servicebilar, anpassade specifikt för ändamålet.

Läs mer om vårt serviceavtal
img
img

Uppstartskontroll för att säkerställa reningsverkets funktioner

En uppstartskontroll är till för att säkerställa reningsverkets funktioner, dess installation och för att du som kund ska kunna känna dig trygg i att reningsverket fungerar som det ska. Under besöket får du även information och utbildning om hur ditt reningsverk fungerar och vad du som ägare bör tänka på. Om du är intresserad av en uppstartskontroll ber vi dig att kontakta oss för tidsbokning där du som avtalskund får ett förmånligare pris.

Boka uppstartskontroll

Besiktning av befintligt avloppssystem

Är ditt avlopp Grönt, Gult eller Rött?

Vid en besiktning fastställer vi status och förutsättningar för din befintliga anläggning och vid behov ger vi förslag på ny teknisk lösning. Anläggningens status dokumenteras i samband med besiktningen och och protokollet överlämnas sedan till dig som kund. 

Kontakta oss
img
img

Projektering av nya minireningsverk

För er som har ett utdömt avlopp, saknar tillstånd eller behöver byta ut avloppsanläggningen kan Acona hjälpa till med en projektering. En sådan kan omfatta ett platsbesök där vi tar fram förslag på en ny avloppsanläggning, underlag för tillståndsansökan, ritningar och erforderlig dokumentation.

Kontakta oss

Installation av minireningsverk

Vid en installation samarbetar Acona med välutbildade och noga utvalda gräventreprenörer som har genomgått utbildning på Uponor Academy. Detta för att säkerställa att installationen blir fackmannamässigt utförd enligt tillverkarens anvisningar och råd. Efter installationen kan man boka in en uppstartskontroll, där vi på plats utbildar dig i reningsverkets funktioner så att du som kund ska känna att det är tryggt och enkelt.

Kontakta oss
img
img

Skräddarsydda lösningar

Är du i behov av unik kompetens gällande särskilda avloppsanläggningar eller utredningar på verksamheter med specifika reningsbehov, såsom bryggerier, slakterier, vandrarhem, hotell, campingar eller liknande, erbjuder vi skräddarsydda lösningar för dessa ändamål. Vilken typ av lösning du är i behov av beror på fastighetens förutsättningar och geografiska position. Kontakta oss om du behöver hjälp att utvärdera vilken eller vilka lösningar vi kan hjälpa till med.

Kontakta oss

Boka uppstart