Service av minireningsverk på en mycket hög nivå

Med över 15 års erfarenhet i branschen och en kompetent och specialutbildad personal erbjuder vi service av minireningsverk på en mycket hög nivå. Acona har ett nära samarbete med tillverkarna av reningsverken, däribland Uponor, vad det gäller utveckling, besiktning och service av minireningsverk. Servicen utförs av tekniker, som nyttjar fullt utrustade servicebilar – anpassade specifikt för ändamålet. Under respektive flik kan du läsa mer om varje enskild service och dess innebörd.

Teckna serviceavtal för ditt minireningsverk

Som avtalskund hos Acona görs en grundservice av ert minireningsverk en gång per år, då teknikerna ser till så att allting fungerar som det ska och åtgärdar eventuella problem. Cirka två veckor före besöket blir ni informerade om vilken vecka våra tekniker har för avsikt att befinna sig hos er, så att ni kan känna er trygga inför utförandet.

I den årliga servicen ingår kontroll och säkerställande av reningsverkets funktion och väsentliga delar såsom

 • Avläsning och dokumentering av larmhistorik
 • Kontroll av el utrustning
 • Kontroll av lock och tätningar
 • Högtryckstvätt
 • Kontroll av kemdosering (mängd och behov av justering)
 • Kontroll av inpumpningsmodul och dess flödeskapacitet
 • Kontroll av utpumpningsmodul och dess flödeskapacitet
 • Kontroll av slamreturer och dessas flödeskapacitet
 • Kontroll av luftning och syresättning
 • Kontroll av startnivågivarens funktion
 • Kontroll av aktiv slamkvalitet och mängd
 • Kontroll av pH och temperatur
 • Utbyte av slitagedelar enligt tillverkarens intervall
 • Tillgång till kundportalen
 • Telefonsupport vardagar 08:00-16:00
Teckna serviceavtal

Vid utbyte av slitagedelar debiteras endast materialkostnad, då arbetstiden ingår i priset. I samband med besöket erbjuder vi även fri hemleverans av förbeställda förbrukningsvaror såsom flockningsmedel och slampåsar. Vid denna årliga service behöver du själv inte närvara då tanken är att allt ska vara så enkelt som möjligt för våra kunder.

img

Driftsavtal för minireningsverk

Önskar du en enklare och mer bekymmersfri drift av ditt minireningsverk rekommenderar vi ett driftsavtal. Ett sådant avtal innebär att service och tekniska besök sker kontinuerligt och är primärt anpassat för de kunder som besitter större reningsverk, samfälligheter eller liknande. Med denna typ av avtal utförs service och tjänster med kortare intervaller än de standardiserade årliga grundservicerna. Om du är intresserad av att teckna ett driftsavtal eller vill veta mer om dess innebörd kan du kontakta oss för att få svar på dina frågor, varefter vi anpassar ett förslag utifrån dina specifika behov.

Kontakta oss

Support och felanmälan av reningsverk

Om något skulle inträffa eller reningsverket inte fungerar som det ska, uppmanas du som kund att i första hand logga in på kundportalen och läsa under fliken ”Självhjälp”.  Kundportalen är till för våra avtalskunder och där kan du enkelt hitta instruktioner och anvisningar för att själv kunna åtgärda problemet.

Här hittar du kundportalen

Om du via kundportalen ändå inte skulle få den hjälp som krävs har du som kund även tillgång till fri telefonsupport, där du via telefon kan få tala med någon av våra kunniga tekniker som gör sitt bästa för att på distans åtgärda problemet tillsammans med dig. Kan problemet inte lösas över telefon erbjuds du ett extrainsatt besök mot en kostnad där vi kommer och åtgärdar problemet på plats.

Formulär för felanmälan
img

Boka uppstart