Reservdelar

Om ni skulle behöva reservdelar till ert minireningsverk kan ni känna er trygga med att Acona tillhandahåller ett fullt sortiment reservdelar. Kontakta oss för mer information.

Styrsystem Clean I

Kemikaliepump Wehoputs

Styrsystem Wehoputs

Styrsystem Clean Easy

Nivåvippor Wehoputs

Luftpump och membran Clean

Nivågivare Clean I

Backventil Wehoputs

Indikeringslampa

Ventiler Clean I

Ventilspolar Clean I

Transformator Clean I infopanel

Infopanel Clean I

Kemikalieslang Wehoputs

Luftpump Wehoputs

Kompressor Wehoputs

Uv-lampa för Acona UV-brunn

Luftpump Upoclean 10-15pe

Boka uppstart