Minireningsverk för ett hushåll

Uponor Clean I med Acona UV-brunn – badvattenkvalitet på utgående vatten

Ett nyckelfärdigt minireningsverk med integrerad styrning av UV-rening som är lågbyggt för enkel och kostnadseffektiv installation. Händelser i processen övervakas och avspeglas bekvämt via en trådlös larmpanel.

Funktionen bygger på satsvis reningsteknik, aktiv slamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och därmed rengörs alla avloppssatser lika effektivt. UV-reningen är endast aktiv vid reningsverkets utpumpningsfas vilket medför låg energiförbrukning och lång livslängd på UV-lampan. Detta fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus tack vare semesterautomatik.

Reningsverket har en maximal kapacitet på 1050 liter/d vilket enligt tabellvärden med marginal motsvarar avloppsmängden från 1 hushåll, 5 pE (850 liter/d).

Reningsverket och UV-Brunnen innehåller inga rörliga delar eller elektriska pumpar vilket innebär enkel hantering och hög driftsäkerhet. Styrsystemet larmar via den trådlösa infopanelen för rengöring, utbyte eller defekt lampa. Installationen kräver minimalt med utrymme och ersätter infiltration/markbädd som efterpolering.

Acona UV-brunn arbetar med modern miljövänlig teknik som är väl beprövad inom såväl dricksvatten som avloppsvattenbehandling. Som resultat av detta reduceras skadliga mikroorganismer i vattnet till den nivå som EU standardiserat till utmärkt badvattenkvalitet i havsnära områden*

Reningsverket levereras komplett med provtagningsmöjlighet både på inkommande och utgående vatten.

För mer information och priser kontakta oss här

Klicka här för tillbehör
  • Trådlöst larm
  • Renar vattnet till badkvalitet
  • Inget behov av ytterligare efterpolering
  • Enkel installation
  • Minimalt underhåll
  • Miljövänlig
  • Energieffektiv

*Föreliggande standard är EU:s badvattendirektiv ”utmärkt badvattenkvalitet”.
Max 100 Intestinala enterokocker (cfu/100 ml) enligt ISO 7899-1 eller ISO 7899-2
Max 250 Escherichia coli (cfu/100 ml) enligt ISO 9308-3 eller ISO 9308-1
Baserat på en 95‑percentilsbedömning.

WehoPuts 5 – Kompostera ditt avfall själv eller töm med slamtömningsbil

WehoPuts 5 är ett val för den kretsloppsmedvetna kunden. Försedd med ett eget ekologiskt slamuppsamlingssystem, där man pumpar slam i en slampåse. Slammet kan komposteras som bioavfall. Det går även att tömma verket med slamtömningsbil.

Att kompostera själv är ett utmärkt val när möjligheten till slamsugning antingen är begränsad, såsom vid bristfälliga vägar, eller när det inte finns några vägar såsom vid installationer på öar i skärgården.

WehoPuts 5 är dimensionerat för behandling av vatten från ett hushåll. Kemikalier och slampåsar kan levereras i samband med service.

För mer information och priser kontakta oss här

Önskar du ytterligare rening av utgående vatten rekommenderas Aconas UV-brunn, som renar vattnet med hjälp av UV-ljus.

Klicka här och läs mer

Behöver du olika former av tillbehör?

Klicka här och se vad vi har att erbjuda

Minireningsverk för två hushåll

WehoPuts 10 – Kompostera ditt avfall själv eller töm med slamtömningsbil

WehoPuts 10 är ett val för den kretsloppsmedvetna kunden. Försett med ett eget ekologiskt slamuppsamlingssystem, där man pumpar slam i en slampåse. Slammet kan komposteras som bioavfall. Det går även att tömma med slamtömningsbil.

Det är ett utmärkt val där möjligheten till slamsugning antingen är begränsad, såsom vid bristfälliga vägar, eller när det inte finns några vägar såsom vid installationer på öar i skärgården. WehoPuts 10 är dimensionerat för behandling av vatten från två permanenta hushåll, upp till 10 personer. Kemikalier och slampåsar kan levereras i samband med service.

För mer information och priser kontakta oss här

Önskar du ytterligare rening av utgående vatten rekommenderas Aconas UV-brunn, som renar vattnet med hjälp av UV-ljus.

Klicka här och läs mer

Behöver du olika former av tillbehör?

Klicka här och se vad vi har att erbjuda

Reningsverk för tre till fyrtio hushåll

Gemensamhetsanläggningar

Ett WehoPuts-reningsverk är avsett att användas av flera fastigheter för rening av avloppsvatten året om. Ett gemensamt reningsverk är en lämplig lösning i samhällen som inte har tillgång till kommunalt avlopp. Fördelen med ett gemensamt reningsverk är att belastningsvariationerna utjämnas.

WehoPuts-reningsverk är ett komplett reningsverk som levereras monteringsfärdigt från fabrik.

Önskar du ytterligare rening av utgående vatten rekommenderas Aconas UV-brunn, som renar vattnet med hjälp av UV-ljus.

Klicka här och läs mer

WehoPuts-anläggningar för fler än 60 hushåll, t.ex. stugbyar och mindre samhällen, skräddarsys från fall till fall. Kontakta oss för närmare information.

För mer information och priser kontakta oss här

Boka uppstart