Förbrukningsmaterial till minireningsverk

Flockningsmedel

För att säkerställa att fosforn, som finns i avloppsvattnet, blir bundet i slammet, krävs det att man fyller på flockningsmedel i reningsverket. OBS – var noga med att använda rätt flockningsmedel enligt tillverkarens anvisningar.

WehoPuts slampåsar

Tömningsintervall för WehoPuts 5 är 2–4 månader, med beaktande av familjens storlek och reningsverkets belastning. WehoPuts 10 töms i genomsnitt med 1–3 månaders intervall. Det är bra att byta påsen när den är halvfull och nätpåsen kan återanvändas.

Det bästa sättet att efterbehandla slampåsar från minireningsverket WehoPuts är kompostering. Den färdiga komposten kan med fördel användas som jordförbättringsmedel i till exempel blomsterrabatter. Bäst komposteras slampåsen tillsammans med bioavfall i en fabrikstillverkad kompost-behållare eller blandad med växtavfall i en trädgårdskompost.

Näringslösningar

Näringen består av naturliga råämnen och är biologiskt nedbrytbar och ofarlig för vattendrag. Eftersom näringslösningen säkerställer mikrobernas reningsförmåga är reningen effektiv direkt då reningsverket startas igen efter ett driftsuppehåll.

Boka uppstart