Efterbehandling för ytterligare reningssteg

Då kraven är höga på att skydda dricksvattentäkter och enskilda dricksvattenbrunnar, kan det krävas att reningsverken kompletteras med ytterligare ett reningssteg. Vi har två olika varianter i sortimentet, vilka kan utformas till alla storlekar på Uponors minireningsverk. Vi hjälper dig med rätt lösning utefter ditt specifika behov.

Acona UV-brunn

Acona UV-brunn är utvecklad för att komplettera Uponors reningsverk för ytterligare rening av utgående vatten med hjälp av UV-ljus. UV-brunnen ersätter efterpolersteg/infiltration och renar vattnet från bakterier samt motsvarar hög skyddsnivå för hälso- och EU-direktiven för utmärkt badvattenkvalité i havsnära områden. Fördelarna med Acona UV-brunn, jämfört med en markbaserad reningslösning, är flera – bland annat tar UV-brunnen mindre plats i anspråk och den är lätt att spola ur och göra en omstart på.

Markbaserad rening

Tekniken bygger på att man renar med hjälp av marken. Det finns olika varianter av markbaserad rening, men principen är densamma. Det finns system med självfall och trycksatta system med pumpning. Markbaserat efterpoleringssteg utformat som infiltration/markbädd.

Boka uppstart