Acona UV-brunn för ett till fyrtio hushåll

Acona Uv-brunn – säkerställer badvattenkvalitet på utgående vatten

Acona UV-brunn arbetar med modern miljövänlig teknik som är väl beprövad inom såväl dricksvatten som avloppsvattenbehandling. Som resultat av detta reduceras skadliga mikroorganismer till den nivå som EU standardiserat till utmärkt badvattenkvalitet i havsnära områden*

Acona UV-brunn kommunicerar med reningsverkets styrsystem och är endast i drift vid behov i samband med att reningsverket gör en reningscykel. Detta för att minimera strömförbrukningen och optimera drifttiden på UV-lampan. Brunnen innehåller inga rörliga delar eller elektriska pumpar vilket innebär enkel hantering och hög driftsäkerhet. Styrsystemet larmar för rengöring, utbyte eller defekt lampa via larmindikering på utsidan av brunnen. Installationen kräver minimalt med utrymme och ersätter infiltration/markbädd som efterpolering.

Brunnens unika konstruktion innebär att den enkelt kan eftermonteras på ett befintligt reningsverks utloppsledning då inlopp och utlopp har samma bygghöjd.

Acona UV-brunn levereras komplett med provtagningsmöjlighet både på inkommande och utgående vatten och är utformad för att komplettera/kombineras med Uponor minireningsverk som efterbehandling på det utgående vattnet.

Finns som nyckelfärdig lösning, klicka här för mer info

För eftermontering till följande modeller:

  • Clean I
  • Upoclean 5-15pe
  • WehoPuts 5-200pe
För mer information och priser kontakta oss
  • Larmindikering
  • Renar vattnet till badkvalitet
  • Inget behov av ytterligare efterpolering
  • Enkel installation
  • Minimalt underhåll
  • Miljövänlig
  • Energieffektiv

*Föreliggande standard är EU:s badvattendirektiv ”utmärkt badvattenkvalitet”.
Max 100 Intestinala enterokocker (cfu/100 ml) enligt ISO 7899-1 eller ISO 7899-2
Max 250 Escherichia coli (cfu/100 ml) enligt ISO 9308-3 eller ISO 9308-1
Baserat på en 95‑percentilsbedömning.

Produktblad

Boka uppstart