Ett brett utbud av produkter för minireningsverk

Acona har valt att endast samarbeta med väletablerade leverantörer som erbjuder produkter av hög kvalitet och lång hållbarhet. Minireningsverken är CE-märkta och uppfyller de krav som ställs på en anläggning för hög skyddsnivå. Minireningsverken renar alla typer av avloppsvatten från hushållet året runt, oavsett om det gäller avloppsvatten från bad, disk, tvätt eller toalett.

Acona UV-brunn

Aconas UV-brunn är en enkel och pålitlig konstruktion som renar vatten från bakterier utan skadliga föroreningar. UV-brunnen säkerställer de högsta miljökraven enligt EU:s badvattendirektiv med benämningen ”utmärkt badvattenkvalitet” för kustvatten och vatten i övergångszon.

Acona UV-Brunn

Minireningsverk

Vårt sortiment av minireningsverk för enskilt avlopp används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Detta inkluderar i första hand småhus, fritidshus och bebyggelse på landsbygden. Våra större system används för rening av avlopp från bland annat samfälligheter, byar och industrier.

Minireningsverk

Tillbehör

Acona tillhandahåller tillbehör som kan användas när det inte går att göra en standardinstallation. Detta inkluderar bland annat de tillfällen då huset har en källare, när det är högt grundvatten eller när det renade avloppsvattnet behöver pumpas bort. Saknar du något tillbehör är det bara att kontakta oss.

Tillbehör

Vattenanalyser

Här beställer du analyspaket för att själv kunna ta ett vattenprov på avlopps-  och brunnsvatten.

Vattenanalyser

Flockningsmedel och slampåsar

De flesta av våra kunder får flockningsmedel och slampåsar hemlevererat fraktfritt i samband med vårt årliga service besök om detta har förbeställts i samband med aviseringen. Det går också bra att beställa flockningsmedel och slampåsar vid annat tillfälle men då tillkommer kostnader för farligt gods och frakt.

Förbrukningsmaterial

Reservdelar

Acona har ett fullt sortiment av reservdelar till Uponor minireningsverk. Kontakta oss för mer information.

Reservdelar

Boka uppstart