Partners

Acona samarbetar med ett antal utvalda samarbetspartners som har en tydlig ambition med sitt hållbarhetsarbete inom tillverkning, transport, analys och kommunikation.

Uponor

Acona och Uponor har sedan 2011 ett nära samarbete vad gäller utveckling, besiktning och service av Uponors minireningsverk.

Enskilt avlopp för hushåll utan kommunalt avlopp | Uponor

Eurofins

Eurofins arbetar inom kretsloppets alla delar som till exempel lantbruk, livsmedel, dricksvatten, avfall gällande både inom- och utomhusmiljö. Deras analysverksamhet ger dig som kund möjlighet att fatta beslut som positivt bidrar till miljö, hälsa, säkerhet och ett hållbart samhälle. Att säkra och kontrollera kvaliteten i analysresultaten och ge bra service med minimal miljöpåverkan är en viktig del i hela verksamheten.

GleSYS

GleSYS vill skapa en hållbar framtid tillsammans med sina kunder, investerare och övriga intressenter. Deras arbete med hållbarhet och miljö är en ständigt pågående resa.

GleSYS är certifierat enligt ISO 14001 – ett standardiserat ledningssystem för miljö – och fungerar som ett stöd i deras aktiva och strukturerade arbete för ett bättre och mer hållbart klimat.

Vårt miljöarbete (glesys.se)

Dahl

Dahl arbetar målinriktat för att minska klimatpåverkan och har antagit mål om fossilfri verksamhet till 2029, samt klimatneutralitet i värdekedjan till 2045. En milstolpe på vägen är Saint Gobainkoncernens mål om minskade utsläpp i Scope 3 med 16% till år 2030 från 2017. Målet är godkänt av Science based targets, vilket innebär att de ligger i linje med vad som enligt vetenskapen krävs för att Parisavtalet ska kunna uppfyllas.

DHL

DHL vill att alla utsläpp i samband med logistik ska vara eliminerade senast år 2050 – ett mycket ambitiöst mål. Som det främsta post- och logistikföretag är deras målsättning att sammanföra människor och förbättra deras liv.

Ahlsell

Ahlsell ska halvera sitt CO2 -avtryck från 2016 till 2030 med siktet tydligt inställt på att vara fossilfria senast 2045.

Boka uppstart