Marknadsledande vad gäller service och besiktning av Uponor minireningsverk

Acona är Sveriges marknadsledande företag inom området för service och besiktning av minireningsverk. Vi erbjuder tjänster och produkter för rening av avloppsvatten och vänder oss till privatpersoner, näringsliv och den offentliga sektorn. Tack vare vår långa erfarenhet och vår kompetens kan vi säkerställa att du som kund får en fungerande och miljövänlig vattenrening. På så vis kan vi tillsammans hjälpas åt att förbättra naturen och minska de miljöförstörande vattenutsläppen på ett tryggt, enkelt och hållbart sätt.

img
img

Acona bedriver även egen tillverkning av komponenter och automationsutrustning till reningsverk. I fabriken, som ligger i anslutning till vårt huvudkontor, tillverkar vi bland annat styrskåp, UV-brunnar samt diverse olika delar åt externa samarbetspartners. Har ni som företag behov av tillverkning inom detta område, kan ni kontakta oss för mer information och eventuellt samarbetsavtal.

Välkommen till Acona AB!

Boka uppstart