Kundportal: Mitt Avlopp

På senare år har Acona digitaliserats i allt större utsträckning och använder idag tekniska lösningar som underlättar för er som kunder. Som avtalskund får ni tillgång till den digitala kundportalen ”Mitt avlopp”, där ni hittar all information om ert reningsverk och dess historik.

Med tjänsten kan ni se serviceprotokoll, avtalskopia, instruktioner, användarmanualer, fakturor samt er individuellt beräknade kemförbrukning etc. ”Mitt avlopp” tillhandahåller även möjligheter till egenkontroll, inlägg av egna bilder och dokument samt den unika möjligheten att genom kommunportalen dela informationen med din kommun. Genom att låta kommunen få tillgång till uppgifterna slipper du som kund att själv rapportera in specifik information och dokument, som kommunen annars kan komma att kräva av dig som ägare av minireningsverk. Efter att kommunen accepterat att följa ditt verk via kommunportalen, kan man själv tillhandahålla informationen via den digitala tjänsten. För att aktivera tjänsten och få tillgång till ”Mitt avlopp” klickar du på symbolen nedan. 

Klicka här för att gå vidare till Mitt Avlopp

Boka uppstart