Kommunportal

Kommunportalen är ett digitalt verktyg anpassat för miljöinspektörer i Sveriges kommuner. Genom kommunportalen kan miljöinspektörer, med fastighetsägarens tillåtelse, utföra en digital tillsynskontroll på fastighetens reningsverk. I den digitala tjänsten finns all relevant information om verket samlat, såsom avtal, serviceportokoll, fakturor med mera. Här finns också möjlighet att analysera de bilder, vattenanalysrapporter och dokument, som kunden själv laddat upp för att underlätta tillsynskontrollen.

Klicka här för att komma till kommunportalen

Boka uppstart